Portret męski, portret ojca. Bardzo bliskie, bardzo ważne.