Fragment projektu realizowanego na prywatne potrzeby.