Motyw przewodni oraz identyfikacja wizualna Akademickich Mistrzostw Polski kobiet i mężczyzn w siatkówce, odbywających się w Cieszynie. Obszerną dokumentację można podejrzeć również na: www.facebook/ampcieszyn.